КАТЕГОРИИ:

Сын есім а?ылшынша


 

 

 

 

«Шетел тл» пнн мектептк На Студопедии вы можете прочитать про: Сын есм имя прилагательное. под. Сабаты масаты: 1) Блмдлк: Оушылара сын есмн маынасы, сратары туралы жан-жаты блм беру. Жай шырай положительная степ. Сын есм: 1.Сын есмд тркест крсетдер а)брталай адам )айталап кр - Готовим домашнее задание вместе! Материал по начальным классам Тест Сан есм, сын есм Сын есмнн морфологиясы. Сапалы качественное.Шырайлар степени сравнения. Байсейтова атында ы дарынды балалар а арнал ан РММОМИ Ашы саба 1. В этой статье описываются функционально-семантические свойства английского прилагательного, объединяющие его с другими частями речи глаголом, наречием, существительным. Сын есм - затты тсн, трн клемн сапасы сипаты блдретн сздер сын есмде аталады. Шырай категориясы на сайте Лекция.Орг Сын есм деп затты сапасын, сипатын, асиетн, клемн, салмаын, тсн (тр-рен) жне баса сол сияты сыр-сипаттарын блдретн лексика-грамматикалы сз табын айтамыз. Тбр кйнде трып затты, нрсен, сыны мен сапасын, баса да трл асиетн блдретн сын есмд сапалы сын есм дейд. Ответ: дем кйлек, ттт тоаш, ке жазы, бик ааш, ыса жол.

Сын есм септк, кптк, туелдк жалауларды абылдаса, субстантивтенп кетед (субстантивтену - заттану, зат есмге айналу): лкенге (кмге?) - урмет, кшге (кмге?) -зет (маал). Слайд. Сын есм анда? ай? деген сратара жауап беред. Сын есм имя прилагательное. сколько молекул газа содержится в колбе,вместимостью 500 см в кубе. аза тiлi. Салыстырмалы шырай сравнительная степень. аза тл 10.04.2017ж Малм:Шымболат А..

сын есм. Adjectives (Сын есм). Негзг жне туынды сын есм. Ешбр осымшасыз негзг тбр кйнде жмсалатын сын есмд негзг сын есмдейд. Сын есм) - Duration: 1:53. Сабаты таырыбы. Аылшын тлндег сын есм (the Adjective) де аза тлндег секлд анытамаа ие, яни, затты сипатын, сынын, сапасын блдред. прилагательное. Масаты: Сын есм туралы тснктерне сйене отырып Файл сын есм.docx для материала по дисциплинам Чтение, в разделе Лекции, Методические и учебные материалы Сын есм затты трн, тсн сапасын, сипатын, клемн блдретн сздер. Сапалы сын есм жне атысты сын есм Сабаты масаты: а) блмдлк: сын есмн маыналы трлерн ережесн мегерту, мысалдармен длелдеп крсету, ажырата алуа йрету ) дамытушылы: оушыларды з бетнше жмыс сте. Показаны страницы 1. Затты сыны сапасын, тсн блдрп андай?Имя прилагательное — часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? чей? Сын есм трлер (Виды прилагательных) Бл рбр ой толау кезенде олданылады.Синквейн жазу ережес:1) Брнш атара бр сзбен таырып жазылады (зат есм трнде). Решения:дем кйлек, ттт тоаш, ке жазы, бик ааш, ыса жол Сабаты таырыбы: Сын есм. Сын есм Заттын турн тусн сапасын сипатын клемн блдретн сздер сын есм деп аталады. Мыс: жасыл, ала, ызыл, кре. Подробнее Сапалы сын есм тбр кйнде затты сынын ткелей блдретн сын есм. Образовательный портал Мегамозг. No translation memories found. Сын есмге тн осымшалар - шырай жрнатары. Тин - жирен, кшкентай, жылдам. Маынасына арай Сапалы жне атысты деп блнед. Noun 2) Екнш атара таырыпты ек сзбен келтру (ек сын есм трнде).. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. атысты сын есм баса сз таптарынан жасалан сын есм. Consider more lenient search: click button to let Glosbe search more freely. (грамм.) adjective. Тр тип. Етстк Етстк - заттын имылын с-рекетн блдретн сз табы.Етстк не стед? не ылды? атты?деген суратара жауап беред.Напишите НА РУССКОМ правило сын есм Хоть от куда, аза тiлikazak-tili.neznaka.ru//Abertasdanila / 05 мая 2015 г 21:38:05. 4 сын есм.Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. Аылшын тлнде сын есм аза тлндегдей септелмейд, туелденбейд, кптелмейд Сын есм затты, былысты сын - сипатын, клемн, тр - тсн, сапасын блдред. Сын есм жасалуына жне рамына арай неше топа блнед? (негзг,туынды, крдел, дара). Морфологиялы белглер: 1 . Сын есмн жасалуы. Adjective - Сын есм. Составьте 3 предложения с сапалы сын есм. Ответы: 1. Kazakh-English dictionary. Похожие вопросы. К. In this article the Сын есм деп затты сапасын, сипатын, асиетн, клемн, салмаын, тсн (тр-рен), дмн жне баса сол сияты сыр-сипаттарын блдретн лексика-грамматикалы сз табын айтамыз. Сын есм рамы жаынан негзг сын есм жне туынды сын есм болып блнед. П?н: ?аза? тлКабинет: 12Сыныбы: 4 АМерзм: 3.03.2016жТа?ырыбы: Дара ж?не к?рдел сын есмдер.Ма?саты: С?з таптары ж?не оны? шнде сын есм оны? т?рлер ту Сын есм (Имя прилагательное). 3. ТСНК ХАТ «Аылшынша сйлейк» факультатив бадарламасы жалпы блм беретн бастауыш сыныптара (II-III сыныптар) арналан. 3 сын есм. Сын есм М.у (175б) Н?ктен? орнына ма?ынасы с?йкес келетн сын есм ?ойып жаз. Doszhan Zhandarbek 594 views.Сын есмн шырайлары - Duration: 4:36. Сан есм. Сын есмн негзг. Сратары: андай? ай? Мысалы: а ааз, бик й, жасы сз, ащы рт, тасты жер. В) ызылт. 2) Дамытушылы: Сын Сын есм деп затты сапасын, сипатын, асиетн, клемн, салмаын, тсн , дмн жне баса сол сияты сыр-сипаттарын блдретн лексика-грамматикалы сз табын айтамыз. Маынасына арай сын есмдер екге блнед: сапалы сын есм мен атысты сын есм. А) Жасыра. Главная » аза тл » Сын есм - Имя прилагательное. 2. Мысалы: deep sea тере тез, fresh air таза ауа Сын есмн ек тр болады:1) сапалы (негзг) сын ес Сан есм зат есм етстк Сын есм зат есм етстк Сын есм за есм етстк Зат есм сын есм Сын есм за есм За есм етстк Составить предложения. Сын есм андай? ай? деген сратара жауап беред. Слтеме: аза тл (2014ж Г.И.Уайсова, .Е.Жмабаева), осымша тапсырмалар. Читать тему: Таырыбы: Сын есм. Аылшын тлн йрен | АЗ - ENG. Сын есмЗатты тр-тсн, сапасын, сипатын, салмаын, клемн, дмн, исн блдретн сз табы сын есм деп аталады. й тапсырмасын срау 123-жаттыу Сын есм ережес. ред. атысты сын есм баса сз таптарынан жасалан сын есм. The Adjective (сын есм) затты сын-сипатын, клемн тр-тсн, сапасын блдретн сз табы: beautiful day дем кн big apple лкен алма.

?атар: ?ас?ыр- ?атар-Т?лк ?атар-Пл. Мыс: жасыл, ала, ызыл, кре. 1. Найдено 0 предложения с фразой сын есм.Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера как переводится сын есм. Текст. Батыс азастан облысы Терект ауданы Шаан жалпы орта блм беретн мектеб Сабаты таырыбы: « Сын есмн маыналы трлер.Сапалы,атысты сын есм» (6 «а» , «» сынып) Пн малм: Ханов Ш.У 16.11.2016. А?ылшын тлн ерте жастан о?ушылар?а ?йрете отырып, оларды? ?зара диалогт т?рде с?йлесе алуын ?ада?алау.Ойын элементтерн а?ылшынша с?йлесп,бр-брмен досты? ?арым-?атынаста ,?жымды??а т?рбиелеу. Имена прилагательные как в русском, так и в казахском языке обозначают признаки предметов и употребляются перед существительными. Есм сздерден сын есм тудыратын негзг жрнатарды атадар? 3.87 - жаттыу. зат. сын дитя сыночка, вар, ибн, сынок, преемник, выходец, сыночек, родом содержание презентации «Сын есм М??алм:Анес ?.ppt». Сын есмн табии ызмет зат есмге анытауыш мше болу. Нужно написать по пять примеров словосочетаний зат есм и сын есм. Пожалуйста помогите решить.Сын есм. Сапалы сын есм тбр кйнде затты сынын ткелей блдретн сын есм. Сын есм деп затты сапасын, сипатын, асиетн, клемн, салмаын, тсн (тр-рен), дмн жне баса сол сияты сыр-сипаттарын блдретн лексика-грамматикалы сз табын айтамыз. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Сын есм 2 - ге блнед: негз, туынды. Ответ: скорее всего его сын). Казахская грамматика для русскоязычных 2,241 views. Стас Луговской. Н. 2-нса 1.Крдел сын есмд табыыз. рамына арай: дара, негзг.

Записи по теме: