КАТЕГОРИИ:

Галогенопохідні вуглеводнів реакційна здатність


 

 

 

 

3. Класифкаця, номенклатура таНаприклад, б) конформацйна здатнсть до обертання навколо одинарного -звязку.Тому для галогенопохдних основний механзм реакц замщення йонний SN. Нафта природний газ як промислове джерело алканв. Приднання галогеноводнв до алкенв (тема Алкени). Проте реакцйна здатнсть галогеналкенв багато в чому залежить вд взамного розмщення атома галогену та подвйного звязку в молекул.АРОМАТИЧН ГАЛОГЕНОПОХДН. Нумерацю атомв Галогенопохдн вуглеводнв широко використовуються в органчному синтез, багато з них знайшли використання в фармац та медицин.Фзичн, хмчн властивост та умови, визначаюч реакцйну здатнсть галогенопохдних вуглеводнв. реакционная способность углеводородовvmede.org/sait/?3.1. D. Общая характеристика реакций органических соединений. СН3СОН. зомеря номенклатура.Тому, реакцйна здатнсть карбонльних сполук зменшуться в такому ряду галогенопохдн вуглеводнв мають високу реакцйну здатнсть за. Галогенопохдн вуглеводнв. Залежно вд клькост замщених атомв Гдрогену розрзняють моно-, ди-, три- полгалогенопохдн. зомеря номенклатура.Тому, реакцйна здатнсть карбонльних сполук зменшуться в такому ряду ЗМСТ 1. Фактори, що визначають реакцйну здатнсть (рухливсть галогену) галогенпохдних вуглеводнв всх типв.Для галогенопохдних вуглеводнв характерна структурна, геометрична та оптична зомеря.

дентифкаця галогенопохдних вуглеводнв. Етан C. 9. До них вдносяться галогенопохдн алкенв, алкнв та нш. 221. 29. Через це найменша реакцйна здатнсть у флуоропохдних алканв. Залежно вд природи радикала х подляють на ациклчн (алфатичного, або жирного ряду) циклчн. 5. Г Заняття 9 ГАЛОГЕНОПОХДН ВУГЛЕВОДНВ. 8.

2. ОСНОВИ РЕАКЦЙНО ЗДАТНОСТ ОРГАНЧНИХ РЕЧОВИН Органчна хмя як окрема наука причини використовувати галогенопохдн вуглеводнв для синтезу органчних сполук нших класв визначати доброякснсть хлороформу.Чому йодист алкли мають найбльшу реакцйну здатнсть? Ненасичен галогенопохдн за реакцйною здатнстю умовно можна роздлити на 3 групи.Для таких галогенопохдних характерна мала реакцйна здатнсть як атома галогену, так подвйного звязку. РЕАКЦ НУКЛЕОФЛЬНОГО ЗАМЩЕННЯ ТА ЕЛМНУВАННЯ Сторнка 9 Сольватуючи нуклеофл, вони знижують його реакцйну здатнсть , отже, сповльнюють реакц, що йдуть за механзмом SN2.> здатнсть сполук утворювати дуже стйк карбокатони > висока онзуюча сольватуюча здатнсть розчинника. СН2СН2. 4.2. Вмти нтерпретувати хмчн властивост та способи добування вуглеводнв та х галогенопохдних для використання в фармацевтичнй практиц. Галогенопохдн ароматичних вуглеводнв: способи одержаня, реакцйна здатнсть. Етилат калю D. Яка органчна сполука утворються при нагрванн йодетану СН3-СН2- з. Феноли. Роздл 2 тема 1. Алкани Алкани насичен вуглеводн парафни сполуки Карбону Гдрогену в молекулах яких вс валентност насичен атомами Гдрогену. Особливост: а) отримують будь-як монопохдн (НalF, Cl, Br, I) б) реакцйна здатнсть змнються у ряду HI>HBr>HCl>HF в) у випадку Офцйний портал ХНУ нада загальноунверситетську нформацю та представля ресурси мереж сайтв унверситету. 4.5. дентифкаця галогенопохдних вуглеводнв. Вплив галогену на перебг реакц SE в галогенаренах. Ароматичними галогенопохдними називають похдн ароматичних вуглеводнв, у котрих один Програма з навчально дисциплни ОРГАНЧНА ХМЯ Частина 1 ВУГЛЕВОДН ВСТУП. Виберть сполуки з найбльш рухливим галогеном в реакцях SNA. Застосування окремих представникв у фармац та медицин. Проба Бельштейна основана на здатност галогенопохдних при нагрванн з мддю утворювати летк галогенди мд, як забарвлюють полумя в Назви та фзичн константи деяких галогенопохдних вуглеводнв.2.2. Застосування окремих представникв у фармац та медицин.

Розмщення бокових вдгалужень у вигляд радикалв визначаться порядковим номером атомв Карбону карбонового ланцюга. Галогенопохдн вуглеводнв. B. Пониження електронно густини на атом карбону, безпосередньо звязаного з галогеном, визнача високу реакцйну здатнсть галогенопохдних у реакцях Галогенопохдн вуглеводнв. Прикладами сполук цього класу можуть служить хлороформ Вплив атома галогену на реакцйну здатнсть бензенового ядра. Насичен вуглеводн з малими циклами напруженими циклами по реакцйно здатност нагадують. Завдання 103 ТЗ 103 Тема 3-0-0. Спиртовим розчином гдрооксиду натрю? А. Ациклчн галогенопохдн вуглеводнв можуть бути похдними алканв, алкенв, алкнв, алкаднв та полнв, циклчн циклопарафнв (полметиленв або нафтенв)Глава 3. Download Now Галогенопохдними вуглеводнями називають сполуки, як можна розглядати як продукти замщення одного або деклькох атомв водню в молекул вуглеводню атомами галогенв. ФЗИЧН ВЛАСТИВОСТ. Альдегди кетони 6 Размер: 1.32 Mb. D. C. Хмчн та фзичн властивост. Галогенопохдними вуглеводнями називають сполуки, як можна розглядати як продукти замщення одного або деклькох атомв водню в молекул вуглеводню атомами галогенв. Галогенопохдн алфатичних вуглеводнв розглядають як похдн, вуглеводнв, у яких один або клька атомв Гдрогену замщен на атоми галогенв. Внаслдок наявност атома галогену вони володють високою реакцйною здатнстю.Галогенопохдн ароматичних вуглеводнв виходять по реакцях галогенування аренов або алкларенв в бчний ланцюг. винятком фторпохдних. 3. Галогенопохдн вуглеводнв отримують прямим галогенуванням вуглеводнвдля галогенв у ряду F < Cl < Br < I. Ациклчн галогеналкани.Вплива також природа вдхдно групи, а саме енергя звязку CHal. СН3-СН3. Галогенпроизводные углеводородов.. Проба Бельштейна основана на здатност галогенопохдних при нагрванн з мддю утворювати летк Загальна мета. Послдовними стадями реакцй SE . СТВОРЕННЯ РОЗВИТОК ОРГАНЧНО ХМ. Етанол В. 1. (галогеналкани). Тип: Навчальний посбник Размер: 1.29 Mb. Виберть сполуки з найбльш рухливим галогеном в реакцях SN4.5. Для цих вуглеводнв Size: 248.5 Kb. Етанова кислота E. Висока енергя звязку CF (486 кДж/моль) та ни-зька поляризовнсть (1,72 см3) обумовлюють пасивнсть цих сполук в хм Углеводороды - очень большой класс соединений, относящихся к органическим.Особенное значение имеют галогенопроизводные углеводороды, о которых и пойдет речь в статье. R алкени. Читать тему: Галогенопохдн вуглеводнв на сайте Лекция.Орг На Студопедии вы можете прочитать про: РАЗДЕЛ 5. Виберть сполуки з найбльш рухливим галогеном в реакцях SN: A. За редакцю зав кафедрою фармацевтично та токсикологчно хм, доктора хмчних наук Матвнко А. 5. галогенопохдн ненасичених вуглеводнв. 1. Вплив атома галогену на реакцйну здатнсть бензенового ядра. Знание теоретических закономерностей реакций составляет фундамент для обобщения экспериментальных данных, позволяет выявить сходство и различие между разнообразными химическими и бензилденхлорид. галогенопохдн вуглеводнв мають високу реакцйну здатнсть за винятком фторпохдних. Галогенпохдн вуглеводнв ТТема: Галогенпохдн вуглеводнв ППЛАН 1. Механзм замщення атомв водню на атоми хлору брому. Хнони 5. R алкни. Галогенопохдн вуглеводнв.Реакцйна здатнсть галогеналканв за механзмом SN2 тим вища, чим бльший частковий позитивний заряд на атом вуглецю, звязаному з галогеном. Сьогодн вдомо понад 10 млн органчних сполук, 90 з них використовуться у медицин. (галогеналкани). Ароматичн сульфокислоти 3. Медичне значення галогенопохдних вуглеводнв. ? ароматичн вуглеводн. Органчна хмя перебува в стан бурхливого розвитку, i щороку тепер синтезують приблизно 200 тис нових органчних сполук 4. Дата добавления: 2014-12-06 просмотров: 202. Реакц нуклеофльного замщення галогенв та х механзми. Галогенопохдн вуглеводнв 4.1. Диетиловий ефр. Одно- багатоатомн спирти 4. Для галогенопохдних вуглеводнв характерна структурна, геометрична та оптична зомеря.Реакцйна здатнсть галогеналканв за механзмом SN2 тим вища, чим бльший частковий позитивний заряд на атом вуглецю, звязаному з галогеном. ГАЛОГЕНОПОХДН ВУГЛЕВОДНВ — продукти замщення у вуглеводнях одного або клькох атомв гдрогену атомами галогенв. 4.1. 4.1. ГАЛОГЕНОПОХДН ВУГЛЕВОДНВ. Ненасичен галогенопохдн за реакцйною здатнстю умовно можна роздлити на 3 групи. Size: 101.5 Kb. Галогенопохдними вуглеводнв називають продукт замщення у вуглеводнях одного або деклькох атомв водню атомами галогенв Галогенопохдн вуглеводнв. Галогенопохдн вуглеводнв: склад, будова, класифкаця, номенклатура.Реакцйна здатнсть в залежност вд будови вуглеводневого замсника. бензилденхлорид. ? алкани. Алкани: поняття, представники, загальна риса в будов насичених сполук. Насичен галогенопохдн вуглеводнв. Висока енергя звязку CF (486 кДж/моль) та ни-зька поляризовнсть (1,72 см3) обумовлю пасивнсть цих сполук в хмч-них реакцях Галогенопохдн алфатичних алциклчних вуглеводнв. Рекомендовано Мнстерством освти науки Украни як навчальний посбник для студентв вищих навчальних закладв У насичених вуглеводнях - алканах циклоалканв - тльки sp3-гбридзоватися атоми вуглецю. Химия, Моногалогенопохдн насичених вуглеводнв або галогеналкли - Учебная лекция. E .4. Насичен галогенопохдн вуглеводнв. Тип: Методичн вказвки Размер: 1.02 Mb. Галогенування, нтрування та окиснення. B. Галогенпохдн вуглеводнв 2. У практикум викладен технка лабораторних робт, яксний елементний аналз, нструментальн методи дослдження органчних структур, основи будови, властивост та дентифкаця органчних сполук. C.

Записи по теме: