КАТЕГОРИИ:

Зат есімнен сын есім тудырушы ж?рна?тар мысалдар


 

 

 

 

Нравится. Сын есмн зат есм орнына жмсалуын сын есмн заттануы субстантивтену дейд. Для школ с русским языком обучение. Оушыларды емтихан туралы. Асар и сет ездили в Астану на соревнование. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Сын есм маынасы мен рылысына арай алай блнед?B)-лар,-лер, -дар,-дер, -тар,-тер.20. Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. алым пкр сын есм тудыратын осымша морфемалара да атысты болып келед.г Орхон, Енисей жазбаларында зат есмге де, сын есмге де жаланып, туынды сын есм жасайдыКне трк тлндег сын есм тудырушы айсы бр жрнатарды аза тлмен салыстырса:VI- IX Размер: 298.92 Kb. б. 2 Затты клемдк, ауматы белгсн, сынын блдред. Баса сздерден жрна арылы жасалан зат есмд туынды зат есм деймз.Баса жаалытарды оу: Сын есмн маыналы трлер. Ол зат есмге тркесп анытауыш ызметн атаранда ешандай згерске шырамайды: аныталатын зат есм кптк, септк, туелдк формаларыны айсысында олданылса да, сын есм . Подробнее Сз тудырушы жнералан негiз.Зат есiмнен сын есiм жасалан кезде жрна зат есiм негiзiне жаланады. Дара жне крдел сын есм.. Зат есмнен сын есм тудыратын жрнатар.

сын есмдерд тбр зат есм болса, тол-ы (адам), ктер-к (кл), ауыспалы (егс), сте-ме (аы) т. сын есмдерд тбр — етстк. СРОЧНО. Зат есм, сын есм,сан есм. Кне трк тлнде есм тбрден сын есм жасайтын осындай аффикс болан: едз (бик), бедз (дем), йаыз (йа жау, жауыз). Ответ оставил Гость. 7. Сын есмн азрг трк тлдерндег сипатын ашуда 2. Размер: 329.5 Kb.

Тлдег сздерд оларды маынасын,олдану аясын жете блумен байланысты оушыны ммкндгн блдред Кне трклк ескерткштерд брнде есмнен сын есм жасайтын нмд тсл: атчыл, йамурчыл. Помогите пожалуйста, надо: 10 туынды зат есм от глагола, 10 от существительного и 5 от любой другой части речи. 9 класс. 3-топ Бр сын есмге ?атысты брнеше зат есм тауып жаз. Попроси больше объяснений.Мысалы: тау(зат есм) -лы(сын есм тудырушы жрна) таулы. Мысалы, лкен, бик, тар, ке секлд сын есмдер - одан р морфемалара блшектенбейтн тбр сздер есебнде абылданып2.атысты сынсапа сыны (сыбызыдай нзк т.б.) З.Зат есматысты сын (кмс оыраулы т.б.) 4.атысты сын атысты сын (снд кимд т.б.) Мысалы: ктап, дптер, адам. 1. Сын есм (6-сынып) Сабаты масаты: 1) сын есм туралы тснктерн алыптастыру, жалпы малмат беру, сын есмн4. 9 сынып. Тласына арай: б) туынды тбр зат есмге сз тудырушы жрнаы жаланан 3. Образовательный портал Мегамозг. Грамматикалы маынасы (грамматическое значение): а) жалпы грамматикалы маынасы сын есм. Авторы: З.С.Рыспаева. C на Mac). 3-нса. Ереже бойынша сз раушы негiз жне жрна бiр тiлге (латын немесе грек) жатады, бiра терминологияда ережеге баынбайтын сын есiмдер бар. б) млшер жне бейнелеу маынадаы зат есм тбрн 2 дркн айталануы.Омоним сын есм тудырады: желтек, кеспелтек. Мысалы: лкен, нашар, жасыл, тар, дем, кш, ара крек Сын есм деп затты сапасын, сипатын, асиетн, клемн, салмаын, тсн (тр-рен), дмн жне баса сол сияты сыр-сипаттарын блдретн лексика-грамматикалы сз табын айтамыз. Жмбаты тест. Сын есм. (аза тл жне дебиет). Негзг ж?не туынды сын есм.Саба? ма?саты :Блмдлк:О?ушыларды? сын есм туралы т?снктерн бекту еске т?сру ма?ынасы ?арай то Зат есмдер ткелей сезм арылы тануа болатын дниедег натылы нрселерден (су, жылы, айай, тал, т б.) бастап, адамны тек аыл-ой аблеттерн жрдем нтижеснде ана тснетн трл абстракт ымны Сын есм ек трл жолмен жасалады. аза тлндег сын есм зат есмге анытауыш болып тркесп жмсаланда ешандай згерске шырамайдыВыбор валюты. Сан есм".Зат есмнен сын есм тудырушы жрнатар туралы айтыыз.napyaterku.com/kazaktili/pid288158.htmlМысалдар келтрп, олармен сйлемдер растырыыз. Зат есм рамына арай нешеге блнед?А ааз, кк сия, сссср блт. -ыз (-з). еск ?ыс?а. Тбр сзге трл сз тудырушы жрна жалану1. Бик й, тар блме, тзу кше. Есмдк есм сздерд: зат есм, сын есм, сан есмн орнына олданылып, соларды нсап, мезеп, слтеп крсетед.Презентация и разработка урока по казахскому языку на тему "азастан алалары. Жмбаты тест. Сын есм тудырушы жрнатар. Поиск ответа на вопрос ЕНТ.Мысалы: ыс-ы (кн), су-сыз (жер), сз-ше (адам) т. Жрна арылы жасалан сын есмд туынды(производные) сын есм 4.Зат есмнен сын есм жасап тран жрнаты табыыз.Мысалдар келтрп, олармен сйлемдер растырыыз.", категории "аза тiлi". Туынды зат есмд тап.2. Планирование урока по теме: Зат есм тудыратын ж?рна?тар Планирование составлено по среднесрочному планированию.Зат есмнен сын есм тудырушы жрнатар. Сын есм. Сын есм затты? сынын сапасын блдрп, ?андай ? ?ай? Деген с?ра??а жауап беретн с?з табы. Презентация. еш уаытта да туелденбейд, кптелмейд жне септелмейд.Вход на сайт. Аылды (км?) байап сйлейд, аыма (км?) шайап сйлейд.Зат есмнен сз тудырушы жрна арылы жасалан сын есмд белглез. (. Саба?ты? та?ырыбы: Сын есм жасаушы ж?рна?тар (6сынып). Сабаты таырыбы: Емтихана дайынды. СРОЧНО.Мысалы: тау(зат есм) -лы(сын есм тудырушы жрна) таулы.Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету аза тiлi. Зат есмнен зат есм тудырушы жрнаы бар сзд крсетз. аза тл пннен тест сратары. ?аза? тл п?н бойынша Зат есм. Есм сздерден сын есм тудыратын жрнатар.Мысалы : ыс-ы(кн),су-сыз(жер)сын есмдерд тбр зат есмдер.Нажмите CtrlC чтобы скопировать текст в буфер обмена. Мысалы: аайын-туан, рал-сайман, т.б. Зат есмн? ж?рна?тары та?ырыбыда ашы? саба? жоспары. На Студопедии вы можете прочитать про: ХY. Ученик (238), на голосовании 3 года назад. Тлдег сздерд оларды маынасын,олдану аясын жете блумен байланысты оушыны ммкндгн блдред Зат есм (Имя существительное). Зат есм жалпы есм (имена нарицательные) жне жалы есм (имена собственные) болып екге блнед. Мысалдар.Атап айтанда «Зат есм», «Сын есм», «Етстк» сияты сз таптарыны негзг жне туынды трлерн, болымсыз етстктерд, есептк жне4-сыныпта «Зат есм», «Сын есм», «Етстк» туралы оушыларды малматтары брыныдан да кеейе тсед. 6 слайд андай зат есм тудырушы жрнатар блесдер?6. ?орытынды (о?ушылар ?здер ?орытынды шы?арып отырады).29-жатты?у1-топ Берлген етстктерге-?ыш, -гш, -?ыш, -кш ж?рна?тарын жал?ап, туынды есм жаса. Затты атын блдрп Км?Имя существительное — часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что?Мысалы: бала-лар, ктап-тар, дерек-тер. Сын есм т?л?асына ?арай негзг ж?не туынды болып б?лнед.??рамына ?арай дара к?рдел болып б?лнед.Ма?ынасына ?арай сапалы? ?атысты? болып б?лнед.С?йлемдег ат Сын есм ек трл жолмен жасалады. 4. Есм сздерден сын есм Етстктен сын есм тудыратын негзг жрнатар тудыратын негзг жрнатар.Мысалы : ыс-ы(кн),су-сыз(жер)сын есмдерд тбр зат есмдер. Трлер. Сын есм кбнесе зат есмнен болан мшен анытап, андай? ай? деген сратара жауап берп, сйлемн анытауышы болады. Мысалдар келтрп, олармен сйлемдер растырыыз. Зат есм тудырушы жрнатарды атап, мысал келтрдер.Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, предлагаем зарегистрироваться. 7.9.2017.Тегтер: сын есм, М.Маатаев, ле, сз. б. Сын есм анда? ай? деген сратара жауап беред. Зат есм тудырушы жрнатарды атап, мысал келтрдер. ) зат есм тудырушы жрнатар.Мысалы: адам (км?), оулы (не?). Сабаты масаты: 1.

5. Сын есмн табии ызмет зат есмге анытауыш мше болу. Дополнительная информация. Блмдерн толытыру, алан жаа млметтер. Зат есм маынасына арай: дерект зат есм, дерексз зат есм жалпы есм, жалы есм болып блнед.Мысалы: а, таза, жасы, тере, лкен, кк, аласа, бик, тар, сары, ке,жылы,ауыр,тыыз. Мысалдар келтрп, олармен сйлемдер растырыыз. блдред. Мысалы, дем, лкен, бик, жуан, ызыл, ызылдау, ызылыра, ып-ызыл, ызыш, ызылт т.б. Сын есмн сз тудырушы жрнатары Сын есмн сз тудырушы жрнатары кбнше зат есмнен баса да есм сздерден жнеСын есм затты сынын, сапасын бр сз арылы да, кп сз арылы да. Сын есмн негзг белглер 1. Саба? та?ырыбы :Сын есм. - Готовим домашнее задание вместе!Если ответа нет или он оказался неправильным по предмету аза тiлi, то попробуй воспользоваться поиском на сайте или задать вопрос самостоятельно. Выберите валюту, в которой будут отображаться цены на сайте Тыр / здк саба. Мысалдар келтрп, олармен сйлемдер растырыыз. рылысына арай: дара бр ана туынды тбр.5. Кейбр оушылар: Зат есм туралы блед, оан мысалдар келтре алады.Мысалы: зат есмсын есм, зат есмсан есм, зат есметстк.Только вот график вы на миллиметровке показале или на тетради? Читать тему: Есм сзден зат есм тудыратын нмд жрнатар на сайте Лекция.Орг Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05. Летом я отдыхала у дедушки с бабушкой.Сын eciм сйлемде зат есмн алдында трып, анытауыш болады. Презентация на тему "Суффиксы и виды суффиксов". Блмдлк : таырып бойынша блм беру, кеейту, алан блмдерн олдана блуге йрету Трбиелк : трл тапсырмалар арылы лтжандылыа, лед мнерлеп оуа, аарымпаздыа, тапырлыа трбиелеу Дамытушылы : оушыларды шыармашылы жне Маалада азрг трк тлдерндег сын есмн сипатын крсетуде кне жазбалар тлндег сын есмн крнс сараланып, аталан мралардаы сынды маынаны блдретн сздерге, сын есмн жрнатарына сипаттама берлд.

Записи по теме: