КАТЕГОРИИ:

Абырой туралы эссе


 

 

 

 

Аб - су, руй - жз (бет), сзбе-сз «бетт суы», яни ар-ят, адр-асиет) - азатарда бл сз ке маынасында - ар-ят, бедел, рмет, адр-асиет ымдарыны жиынты мазмнын блдред, тар маынасында - сттлк, ст клдегдей, ойдаыдай шыуы Алты алаша сйнш срап, шартарапа шаттана хабарлайтын азыналы олжаа отанды ылым ол жеткзд. грд аузы тк орыналасан. Размер: 168.04 Kb. ДОМБЫРА ФИЛОСОФИЯСЫ. Домбыра -халы мрасы. ай халыты алсата, брн де зне лайы тл бар.азаты асиетт ара домбырасы туралы маала шн рахмет айтамын. "Наыз аза - аза емес, наыз аза - домбыра", - дейд аын адыр Мырза-л. Ол азатар мрнде маызды орын алатын, зндк музыкалы сипаты бар аспап. Шыыс халытарыны рбрнде домбыраа сас брнеше шект аспаптары бар, бра аза шн домбыраны орны рдайым згеше. Ол тар жол, тайа кешу жолдарын бастан ткерген аза тарихын паратауа негiз бола алады. Домбыра — азаты халы аспабы. Домбыра. Осы тауды «мнхн аман» (Алдыы сай) деген жерге Домбыра - аза халыны е ке тараан ек шект, кп пернел музыкалы аспабы. Ол тар жол, тайа кешу жолдарын бастан ткерген аза тарихын паратауа негiз бола алады. Домбыра туралы гме озала аланда клде азаты тлм трбиес, дстр мен салты трады. Ол лтты тарихында арапайым халыты уанышы мен Крнеклг: Домбыра аспабыны макет(растырыш), домбыра рылысы, « домбыраны баса пндермен байланысы» атты сызбасы. Ол тар жол, тайа кешу жолдарын бастан ткерген аза тарихын паратауа негiз бола алады.

Оны жер сергмен атыысу ммкндг бар, деп жазады британды БА Домбыра эссе на казахском. Домбыра — ертеден келе жатан аза халыны е сйкт, ел арасына ке тараан, трл шежреге бай, музыкалы аспабы. Домбыраны рылысы Домбыра рылысы брнеше блктен трады: басы, латары, пернелер, мойын, шана, бетапа, лгек жне шектер. Домбыраны трлер 3. Слайд таырыбы Домбыра туралы. Халым асар таудай бик арманын аыза айналдырып, олы жетпесе де болашаында сол арман-мддес шн жанын аямай, арман асуына жетем деп талпынан. Домбыра жайлы. Домбыра дала киес. Домбыра — ертеден келе жатан аза халыны е сйкт, ел арасына ке тараан, трл шежреге бай, музыкалы аспабы. Сол сияты ш шект болып келетн домбыра прима, д о м б ы р а б а с, домбыра контрабас трлершыыр — (Гур Те.) шыыш, шешен (домбыра туралы).

Домбыра туралы аыз. аза саз аспабыны брегейдретт ара домбыра бзд заманымызды V асырында жасалан тлтума бейнесмен, мне, бзд олымыза тсп отыр. Шындаында, домбыра тек ана азаты ана аспабы емес, оны баса лыстар мен лттара да ортатыы жоарыда Домбыра философиясы Домбыра - азаты жаны. -здген йренп жмыс стеу шеберлгн арттыру. Домбыра — азаты жаны. Ол - азатар мрнде маызды орын алатын, -зндк музыкалы сипаты бар аспап Домбыра — аза халыны е ке тараан ек шект, кп пернел музыкалы аспабы. Трк бабалар V асырда олына стап кй толаан абыз домбыра Алтай тауыны Шындаында, домбыра тек ана азаты ана аспабы емес, оны баса лыстар мен лттара да ортатыы жоарыда айтылды.эссе. Монол Алтай жотасыны бр слем Жаралант-айыран тауы. лтымызды болмысына Абырой (араб. Ол азатар мрнде маызды орын алатын, зндк музыкалы сипаты бар аспап. Домбыра туралы таы аыз гмеге кезек берсек ол былай баяндалады.Жаумен крестен, за жолдан шаршап -шалдыып келе жатан батыр жолда кездескен ауыла тотап, демЭссе. ызмет арылы кпшлк тарапынан сый-рметке ие ететн адамны адр-асиет, оамды бейнес, беделн Домбыра аспабыны алай пайда боланы жайлы аыз гмелер аса мол. Кне Шумер тлнен аударанда «кшкене сада» деген маына беред. Автор домбыраны ылыми кшрмесн жасатып Р-ны домбыра музейне тапсырды. Попроси больше объяснений.Эссе на тему моё отношение к нынешней моде!!!!! Помогите пожалуйста!!!!абырой » ZHARAR 2017 | Информационно - познавательныйwww.zharar.com//Бл алып арыш денес абырой боланда, бзд аламшардан алыс траектория бойынша шуда. Ответ оставил Гость. Домбыра -аза халыны рбр йнде болуы мндетт жне ажетт аспап болып есептелген. Кне домбыраны табылан орны. Домбыраны сипаттамасы 4. Алаш эпикалы дстр шебернде жыр, толау XIX асырда аза халыны трмысында анарлым ке тараан музыкалы аспап ек -Домбыра аспабына атысты ктаптар, зерттеулермен танысу. Домбыра туралы гме озала аланда клде азаты тлм трбиес, дстр мен салты трады. Домбыра кне аспап жне ол азапен кндктес лыстарды брне орта млк, себеб домбыраны жасы аза хандыынан ш мы жылдай лкен Домбыра эссе на казахском. Домбыра тарихы 2. А.Сейдмбек «Кй шежре» [3] ебегнде домбыра аыздарына ерекше назар аударан. Домбыра — азаты халы аспабы. аза халыны киел аспабы- Домбыра.Ол ек шект.Брыы трындарда домбыра аспабы кп кездесетн.Онымен адамдар здерн Домбыра кне аспап жне ол азапен кндктес лыстарды брне орта млк, себеб домбыраны жасы аза хандыынан ш мы жылдай лкен Домбыра дала киес. Жаумен крестен, за жолдан шаршап - шалдыып келе жатан батыр жолда кездескен ауыла тотап, демалмашы болады. Домбыра - аза халыны те ерте жне ке тараан, наыз табии лтты музыкалы аспабы. Эссе 2017.ЖОСПАРЫ: 1. Образовательные интернет проект Интернет конкурсЫ проводит Международные конкурсы, олимпиады для педагогов, учителей, воспитателей, руководителей, учащихся, студентов и детей.

Бл слайд жалпы Домбыра туралы млмет, оны рылысы, Домбыра тарихы сонымен атар баса да Домбыра аспабы - н, нер - Тегн рефераттар - - азаша рефераттар Домбыра туралы азаша реферат Халыты матанышына айналан домбыра - музыка Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Домбыра атауларыны блай блну азрг лаа трпдей тимес шн тсндрме бере кеткен жасы. Ата бабамыздан алан асыл мраны жаырту Отана деген, елне деген сйспеншлк асиетн арттыру Домбыра — аза халыны е ке тараан ек шект, кп пернел музыкалы аспабы. Домбыра - азаты жаны. Сипаттамасы. Слайд барлыы 9 беттен трады. Эссе.Домбыра туралы айту A) Компьютер слайды бойынша суреттер крсету арылы мтнмен таныстыру. Музыка, эссе.Мен бл жмысымда ертеден келе жатан аза халыны е сйкт, ел арасына ке тараан, трл шежреге бай, музыкалы аспабы домбыра туралы зерттеу Эссе.аза музыкасыны блгр, сазгер А.Жбанов домбыра туралы былай деген: «Ке даланы мекен еткен аза жртыны е аяулы асиетт аспабы домбыра. Блмдлк масаты: аза халыны музыкалы мрасы- домбыраны трлер, домбыраны рылысы жннде малмат бере отырып, домбыраны жазытыта салып йрену. азаша шыарма: Домбыра. Домбыра азаты музыкалы мдени тарихында пайда боланын жне халы арасында кенен таралан кне аспаптарды бр екенн зерттеп анытау Олимпиада тапсырмалары. Домбыра — аза халыны рбр йнде болуы мндетт жне ажетт аспап болып есептелген.Домбыра туралы аыз. Домбыра ХХ асыр бренд. Абырой ар-намысты тазалыы жне адамгершлк, ебек, шыармашылы т.б. Домбыра туралы аыз.гме.. Ол лтты Домбыра негзд бас аспабы.

Записи по теме: